آیا دوره شکوفایی روابط تجاری ایران با اروپا فرارسیده؟

در طول یک دهه گذشته روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا با نوسانات زیادی همراه بوده است. در سالهای اخیر با تشدید تحریمها علیه کشورمان حضورکشورهای اروپایی در بازار ایران کمرنگ تر شده تا جایی که در سال 2012 با تحریم واردات نفت ایران حجم مبادلات تجاری بین این اتحادیه و کشورمان به پایین ترین سطح خود رسید.