چرا باید در صنعت گردشگری سرمایه‌گذاری کرد؟

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان صنعت گردشگری نقش عمده‌ای در اقتصاد ایفا می‌کند در نتیجه این کشورها نگاه ویژه‌ای به این صنعت دارند و با افزایش سرمایه‌گذاری در آن از پیامدهای اقتصادی گردشگری بهره کامل می‌برند. از این رو سرمایه‌گذاری در این بخش همواره به‌عنوان یکی از فرصت‌های جذاب برای سود‌آوری و اشتغال‌زایی مورد‌توجه فعالان اقتصادی بوده است. با این وجود در کشور ما همچنان فرصت‌های بی‌نظیر و بکری برای سرمایه‌گذاری در این صنعت وجود دارد. ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی، اماکن تاریخی و... همگی فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است اما در واقع که بین پتانسیل‌های موجود و فعالیت‌های انجام شده فاصله زیادی وجود دارد و همین امر مهم‌ترین دلیل جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران است.