فرهنگ کسب و کار

هفت نکته کلیدی در مذاکره با شرکتهای ایتالیایی

در مذاکراتتان با شرکتهای ایتالیایی باید به هفت نکته زیر توجه ویژه داشت:

فرهنگ کسب و کار در ایتالیا

برای داشتن ارتباط تجاری موثر با مدیران ، شرکاء و مشتریان ایتالیایی باید به چند نکته مهم توجه نمود:

ژستهای دست ایتالیایی

یکی از ویژگیهای ایتالیایی ها انجام حرکات دست در هنگام گفتگو هست. آنها در خیلی از موارد جهت ارتباط برقرار کردن یا انتقال یک مفهوم خاص از ژستهای مختلف دست استفاده می کنند.این مشخصه نه تنها در زندگی روزمره آنها کاربرد فراوان دارد حتی در کسب و کارشان نیز بسیار مورد استفاده قرار میگیرد    

نمایشگاههای ایتالیا

January 2016
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Top