تجارت الکترونیکی در ایتالیا

علارغم اینکه ایتالیا هنوز از بحران اقتصادی بطور کامل خارج نشده است، تجارت الکترونیکی در این کشور از رونق نسبآ خوبی برخوردار میباشد. بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط در ادامه استراتژی بازاریابی چند کاناله (مجرایی) ، فروش اینترنتی کالا را بعنوان یک فرصت  بی نظیر تلقی میکنند