بهترین راه حل را براساس نیازتان به شما پیشنهاد می کنم
مطلب ویژه

06 آبان 1394

 

 شرکتها براساس منابع مالی و انسانی خود هر کدام به نحوی متفاوت با بازارهای بین المللی مواجه میشوند. راه حلهای موجود جهت حل موانع تجاری از یک استاندارد خاص همیشه پیروی نمیکنند. هدف من ارائه راه حلهای مناسب برای تجارتتان با ایتالیا با در نظر گرفتن نیاز ها و شرایط شما میباشد.

7845 مشاهده
Hooman Mirmohammad sadeghi

Business Development Consultant For Iran & Italy

  

نمایشگاههای ایتالیا

January 2016
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Top